Dịch của 波斯尼亚和黑塞哥维那 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
波斯尼亚和黑塞哥维那
Tiếng Trung phồn thể
波斯尼亞和黑塞哥維那

Thứ tự nét cho 波斯尼亚和黑塞哥维那

Ý nghĩa của 波斯尼亚和黑塞哥维那

  1. Bosnia và Herzegovina
    Bōsīníyà hé Hēisàigēwéinà

Các ký tự liên quan đến 波斯尼亚和黑塞哥维那:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc