Dịch của 海洋生物学家 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
海洋生物学家
Tiếng Trung phồn thể
海洋生物學家

Thứ tự nét cho 海洋生物学家

Ý nghĩa của 海洋生物学家

  1. nhà sinh học biển
    hǎiyáng shēngwù xuéjiā

Các ký tự liên quan đến 海洋生物学家:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc