Trang chủ>清仓大甩卖

Tiếng Trung giản thể

清仓大甩卖

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 清仓大甩卖

  1. giảm giá
    qīngcāng dàshuǎimài
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc