Dịch của 滿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
滿
Tiếng Trung phồn thể
滿

Thứ tự nét cho 滿

Ý nghĩa của 滿

  1. hậu tố với nghĩa: đạt đến giới hạn, hết hạn
    mǎn
  2. đầy đủ, đầy, đầy đủ
    mǎn
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc