Trang chủ>照葫芦画瓢

Tiếng Trung giản thể

照葫芦画瓢

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 照葫芦画瓢

  1. sao chép một cách cẩu thả
    zhàohúlu huàpiáo
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc