Dịch của 爬 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 爬

Ý nghĩa của 爬

  1. leo; để thu thập thông tin

Ví dụ câu cho 爬

爬长城
pá chángchéng
leo lên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc
爬行动物
páxíngdòngwù
bò sát
爬楼梯
pá lóutī
leo cầu thang
爬坡
pápō
leo dốc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc