Trang chủ>牙买加丑橘

Tiếng Trung giản thể

牙买加丑橘

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 牙买加丑橘

  1. trái cây xấu xí
    yámǎijiāchǒujú
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc