Dịch của 物 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 物

Ý nghĩa của 物

  1. Điều

Ví dụ câu cho 物

空洞无物
kōngdòngwúwù
không co gi ở đo
杯中有物
bēi zhōng yǒu wù
có cái gì đó trong cốc
异物
yìwù
vấn đề nước ngoài
卖物
màiwù
để bán những thứ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc