Dịch của 王府井大街 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
王府井大街
Tiếng Trung phồn thể
王府井大街

Thứ tự nét cho 王府井大街

Ý nghĩa của 王府井大街

  1. Phố Vương Phủ Tỉnh
    Wángfǔjǐng dàjiē

Các ký tự liên quan đến 王府井大街:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc