Trang chủ>王府井大街

Tiếng Trung giản thể

王府井大街

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 王府井大街

  1. Phố Vương Phủ Tỉnh
    Wángfǔjǐng dàjiē
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc