Trang chủ>玩电脑游戏

Tiếng Trung giản thể

玩电脑游戏

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 玩电脑游戏

  1. để chơi trò chơi máy tính
    wán diànnǎo yóuxì
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc