Trang chủ>环保主义者

Tiếng Trung giản thể

环保主义者

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 环保主义者

  1. Nhà môi trường học
    huánbǎo zhǔyì zhě
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc