Dịch của 瑟曦兰尼斯特 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
瑟曦兰尼斯特
Tiếng Trung phồn thể
瑟曦蘭尼斯特

Thứ tự nét cho 瑟曦兰尼斯特

Ý nghĩa của 瑟曦兰尼斯特

  1. Cersei Lannister
    Sèxī lánnísītè

Các ký tự liên quan đến 瑟曦兰尼斯特:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc