Dịch của 瓦楞硬纸板箱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
瓦楞硬纸板箱
Tiếng Trung phồn thể
瓦楞硬紙板箱

Thứ tự nét cho 瓦楞硬纸板箱

Ý nghĩa của 瓦楞硬纸板箱

  1. hộp sóng
    wǎléng yìngzhǐbǎn xiāng

Các ký tự liên quan đến 瓦楞硬纸板箱:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc