Dịch của 生产性缺陷 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
生产性缺陷
Tiếng Trung phồn thể
生產性缺陷

Thứ tự nét cho 生产性缺陷

Ý nghĩa của 生产性缺陷

  1. lỗi sản xuất
    shēngchǎnxìng quēxiàn

Các ký tự liên quan đến 生产性缺陷:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc