Trang chủ>用砂纸打磨

Tiếng Trung giản thể

用砂纸打磨

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 用砂纸打磨

  1. đánh nhám
    yòng shāzhǐ dǎmó
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc