Dịch của 由于…的疏忽 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
由于…的疏忽
Tiếng Trung phồn thể
由於…的疏忽

Thứ tự nét cho 由于的疏忽

Ý nghĩa của 由于…的疏忽

  1. do sơ suất
    yóuyú…de shūhu

Các ký tự liên quan đến 由于…的疏忽:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc