Dịch của 申请销售权 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
申请销售权
Tiếng Trung phồn thể
申請銷售權

Thứ tự nét cho 申请销售权

Ý nghĩa của 申请销售权

  1. để đăng ký quyền bán
    shēnqǐng xiāoshòuquán

Các ký tự liên quan đến 申请销售权:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc