Dịch của 电源箱延长线 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
电源箱延长线
Tiếng Trung phồn thể
電源箱延長線

Thứ tự nét cho 电源箱延长线

Ý nghĩa của 电源箱延长线

  1. sự chỉ dẫn mở rộng
    diànyuánxiāng yánchángxiàn

Các ký tự liên quan đến 电源箱延长线:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc