Dịch của 电脑修理店 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
电脑修理店
Tiếng Trung phồn thể
電腦修理店

Thứ tự nét cho 电脑修理店

Ý nghĩa của 电脑修理店

  1. cửa hàng sửa chữa máy tính
    diànnǎo xiūlǐdiàn

Các ký tự liên quan đến 电脑修理店:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc