Trang chủ>电脑管理系统

Tiếng Trung giản thể

电脑管理系统

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 电脑管理系统

  1. hệ thống quản lý máy tính
    diànnǎo guǎnlǐ xìtǒng
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc