Dịch của 电话号码查询台 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
电话号码查询台
Tiếng Trung phồn thể
電話號碼查詢臺

Thứ tự nét cho 电话号码查询台

Ý nghĩa của 电话号码查询台

  1. Danh mục theo yêu cầu
    diànhuà háomǎ cháxúntái

Các ký tự liên quan đến 电话号码查询台:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc