Dịch của 白俄罗斯人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
白俄罗斯人
Tiếng Trung phồn thể
白俄羅斯人

Thứ tự nét cho 白俄罗斯人

Ý nghĩa của 白俄罗斯人

  1. Người Nga
    bái'éluósīrén

Các ký tự liên quan đến 白俄罗斯人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc