Dịch của 白羊肚手巾 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
白羊肚手巾
Tiếng Trung phồn thể
白羊肚手巾

Thứ tự nét cho 白羊肚手巾

Ý nghĩa của 白羊肚手巾

  1. khăn xếp làm bằng lông cừu
    báiyáng dù shoǔ jīn

Các ký tự liên quan đến 白羊肚手巾:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc