Trang chủ>白羊肚手巾

Tiếng Trung giản thể

白羊肚手巾

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 白羊肚手巾

  1. khăn xếp làm bằng lông cừu
    báiyáng dù shoǔ jīn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc