Dịch của 百聞不如一見 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
百聞不如一見
Tiếng Trung phồn thể
百聞不如一見

Thứ tự nét cho 百聞不如一見

Ý nghĩa của 百聞不如一見

  1. tốt hơn là bạn nên xem một lần còn hơn là nghe cả trăm lần
    bǎiwén bùrú yījiàn; bǎiwén bùrú yíjiàn

Các ký tự liên quan đến 百聞不如一見:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc