Dịch của 相约不如偶遇 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
相约不如偶遇
Tiếng Trung phồn thể
相約不如偶遇

Thứ tự nét cho 相约不如偶遇

Ý nghĩa của 相约不如偶遇

  1. Tình cờ gặp nhau thì tốt hơn
    xiāngyuē bùrú ǒuyù

Các ký tự liên quan đến 相约不如偶遇:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc