Dịch của 真 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 真

Ý nghĩa của 真

  1. thật sự; thực, xác thực
    zhēn

Ví dụ câu cho 真

走得真慢
zǒu de zhēn màn
đi bộ thật chậm
真喜欢
zhēn xǐhuan
rất thích
真天才
zhēn tiāncái
tài năng thực sự
真的丝绸
zhēn de sīchóu
lụa thật
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc