Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 砌

  1. xây dựng, chất đống
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

砌井
qìjǐng
xây dựng một cái giếng
用石头铺砌道路
yòng shítou pūqì dàolù
lát đường bằng đá
砌墙
qìqiáng
xây một bức tường
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc