Trang chủ>碰一鼻子灰

Tiếng Trung giản thể

碰一鼻子灰

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 碰一鼻子灰

  1. gặp sự từ chối
    pèng yībízi huī; pèng yìbízi huī
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc