Dịch của 礼貌的做法 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
礼貌的做法
Tiếng Trung phồn thể
禮貌的做法

Thứ tự nét cho 礼貌的做法

Ý nghĩa của 礼貌的做法

  1. cách lịch sự
    lǐmào de zuòfǎ

Các ký tự liên quan đến 礼貌的做法:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc