Thứ tự nét

Ý nghĩa của 章

  1. chương
    zhāng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

参见上一章
cānjiàn shàng yīzhāng
xem chương trước
第二章
dìèr zhāng
chương thứ hai
第八章摘录
dìbā zhāng zhāilù
đoạn trích từ chương tám
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc