Dịch của 笨 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 笨

Ý nghĩa của 笨

  1. lừa gạt
    bèn

Ví dụ câu cho 笨

笨人
bèn rén
người ngu ngốc
笨主意
bèn zhǔyì
ý tưởng ngu ngốc
他很笨
tā hěn bèn
anh ấy rất câm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc