Dịch của 箭 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 箭

Ý nghĩa của 箭

  1. mũi tên
    jiàn

Ví dụ câu cho 箭

箭在弦上,不得不发
jiànzàixiánshàng , bùdébù fā
khi mũi tên ở trên dây, nó phải bay
一箭双雕
yījiànshuāngdiāo
giết hai con chim với một đá
挡箭牌
dǎngjiànpái
lá chắn mũi tên
弓箭
gōngjiàn
cung và tên
箭手
jiàn shǒu
một cung thủ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc