Dịch của 紧 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 紧

Ý nghĩa của 紧

  1. chắc chắn, chặt chẽ
    jǐn
  2. khẩn cấp
    jǐn

Ví dụ câu cho 紧

紧的结子
jǐnde jiézǐ
nút thắt
紧衣服
jǐn yīfú
quần áo chật
手套太紧
shǒutào tài jǐn
găng tay quá chật
把绳子弄紧
bǎ shéngzǐ nòng jǐn
thắt chặt sợi dây
时间很紧
shíjiān hěn jǐn
thời gian đang gấp gáp
任务很紧
rènwù hěn jǐn
nhiệm vụ rất khẩn cấp
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc