Trang chủ>纠正不过来

Tiếng Trung giản thể

纠正不过来

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 纠正不过来

  1. không thể sửa
    jiūzhèng bù guòlái; jiūzhèng bú guòlái
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc