Dịch của 经过…推荐 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
经过…推荐
Tiếng Trung phồn thể
經過…推薦

Thứ tự nét cho 经过推荐

Ý nghĩa của 经过…推荐

  1. theo lời giới thiệu
    jīngguò…tuījiàn

Các ký tự liên quan đến 经过…推荐:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc