Trang chủ>编制设计图

Tiếng Trung giản thể

编制设计图

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 编制设计图

  1. để vẽ ra một dự án
    biānzhì shèjì tú
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc