Dịch của 罢 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 罢

Ý nghĩa của 罢

  1. một hạt phương thức "ba"
  2. chấm dứt, kết thúc

Ví dụ câu cho 罢

便宜点罢
piányí diǎn bà
làm cho nó rẻ hơn
明天他不会来罢
míngtiān tā búhuì lái bà
anh ấy sẽ không đến vào ngày mai
去罢
qù bà
đi chỗ khác!
你赶快走罢
nǐ gǎnkuài zǒu bà
đi nhanh
放心罢
fàngxīn bà
chỉ cần bình tĩnh xuống
雨罢
yǔbà
mưa đã qua
欲罢不能
yùbàbùnéng
với tất cả mong muốn không thể dừng lại
说罢,他就走了
shuō bà , tā jiù zǒule
sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh ấy lập tức rời đi
罢战言和
bàzhàn yánhé
ngăn chặn thù địch và đàm phán hòa bình
罢工
bàgōng
ngừng làm việc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc