Dịch của 羁 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 羁

Ý nghĩa của 羁

  1. kiềm chế

Ví dụ câu cho 羁

豪迈不羁
háomài bùjī
mạnh mẽ và không bị kiềm chế
放荡不羁的青春
fàngdàngbùjī de qīngchūn
thanh niên không kiềm chế
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc