Dịch của 羊毛出在羊身上 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
羊毛出在羊身上
Tiếng Trung phồn thể
羊毛出在羊身上

Thứ tự nét cho 羊毛出在羊身上

Ý nghĩa của 羊毛出在羊身上

  1. len đến từ cừu
    yángmáo chū zài yángshēn shang

Các ký tự liên quan đến 羊毛出在羊身上:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc