Dịch của 老天不作美 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
老天不作美
Tiếng Trung phồn thể
老天不作美

Thứ tự nét cho 老天不作美

Ý nghĩa của 老天不作美

  1. Chúa không đẹp
    lǎotiān bù zuò měi; lǎotiān bú zuò měi

Các ký tự liên quan đến 老天不作美:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc