Dịch của 耳鼻喉科医生 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
耳鼻喉科医生
Tiếng Trung phồn thể
耳鼻喉科醫生

Thứ tự nét cho 耳鼻喉科医生

Ý nghĩa của 耳鼻喉科医生

  1. bác sĩ tai mũi họng
    ěrbíhóukē yīshēng

Các ký tự liên quan đến 耳鼻喉科医生:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc