Dịch của 联合国教科文组织 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
联合国教科文组织
Tiếng Trung phồn thể
聯合國教科文組織

Thứ tự nét cho 联合国教科文组织

Ý nghĩa của 联合国教科文组织

  1. UNESCO
    Liánhéguó Jiàokēwén Zǔzhī

Các ký tự liên quan đến 联合国教科文组织:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc