Dịch của 脚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 脚

Ý nghĩa của 脚

  1. Bàn Chân
    jiǎo

Ví dụ câu cho 脚

踹了几脚
chuài le jǐ jiǎo
đá nhiều lần
三脚猫
sānjiǎomāo
đập
手脚灵活
shǒu jiǎo línghuó
khéo léo và nhanh chóng trong hành động
脚踏
jiǎo tà
bước lên
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc