Dịch của 脱衣表演员 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
脱衣表演员
Tiếng Trung phồn thể
脫衣表演員

Thứ tự nét cho 脱衣表演员

Ý nghĩa của 脱衣表演员

  1. diễn viên thoát y
    tuōyī biǎoyǎnyuán

Các ký tự liên quan đến 脱衣表演员:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc