Dịch của 自主知识产权 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
自主知识产权
Tiếng Trung phồn thể
自主知識產權

Thứ tự nét cho 自主知识产权

Ý nghĩa của 自主知识产权

  1. nghiêm ngặt về sở hữu trí tuệ tự sở hữu
    zìzhǔ zhīshi chǎnquán

Các ký tự liên quan đến 自主知识产权:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc