Trang chủ>自动提款机

Tiếng Trung giản thể

自动提款机

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 自动提款机

  1. ATM
    zìdòngtíkuǎnjī
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc