Dịch của 自动调温器 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
自动调温器
Tiếng Trung phồn thể
自動調溫器

Thứ tự nét cho 自动调温器

Ý nghĩa của 自动调温器

  1. máy điều nhiệt
    zìdòng tiáowēnqì

Các ký tự liên quan đến 自动调温器:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc