Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 臼

  1. cối
    jiù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

chā
chèn vào
yáo
lắc
shǔ
con chuột
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc