Dịch của 航班显示屏 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
航班显示屏
Tiếng Trung phồn thể
航班顯示屏

Thứ tự nét cho 航班显示屏

Ý nghĩa của 航班显示屏

  1. chỉ báo lịch trình chuyến bay
    hángbān xiǎnshìpíng

Các ký tự liên quan đến 航班显示屏:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc