Dịch của 航空风险保险 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
航空风险保险
Tiếng Trung phồn thể
航空風險保險

Thứ tự nét cho 航空风险保险

Ý nghĩa của 航空风险保险

  1. bảo hiểm rủi ro hàng không
    hángkōng fēngxiǎn bǎoxiǎn

Các ký tự liên quan đến 航空风险保险:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc